Informace o konferenci

Krajina se neustále mění a zájmy v krajině jsou významně rozdílné.

Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin.

 

Tematické okruhy konference:
ZEMĚDĚLSTVÍ
evidence půdy – LPIS / precizní zemědělství / monitoring bezpilotními prostředky
LESNICTVÍ
laserové skenování / precizní lesnictví / lesnické mapování / inventarizace lesa
KRAJINA
změny krajiny / využívání krajiny / krajinné plánování
VODA
voda v krajině / protierozní ochrana / extrémní stavy v povodích

 

Ročník 2018 se z organizačních důvodů neuskuteční. 

 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., tel. 545 134 017

Ilona Ostřížková, tel. 545 134 015