Informace o konferenci

Krajina se neustále mění a zájmy v krajině jsou významně rozdílné.

Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin.

 

Tematické okruhy konference:
ZEMĚDĚLSTVÍ
evidence půdy – LPIS / precizní zemědělství / monitoring bezpilotními prostředky
LESNICTVÍ
laserové skenování / precizní lesnictví / lesnické mapování / inventarizace lesa
KRAJINA
změny krajiny / využívání krajiny / krajinné plánování
VODA
voda v krajině / protierozní ochrana / extrémní stavy v povodích

 

Letošní ročník se uskutečnil v termínu 23. – 24. února 2017
na Mendelově univerzitě v Brně.

 


18.10.2016 Zprovoznili jsme přihlášku a rozesíláme první cirkulář. 

19.12.2016 Potvrzujeme vyzvané přednášející a připravujeme druhý cirkulář.

12.01.2017 Příspěvky na konferenci je možné registrovat zasláním abstraktu na kontaktní email.

01.02.2017 Prodloužili jsme možnost platby základního vložného až do 10. února 2017 a sestavujeme program konference.

16.02.2017 Zveřejnili jsme program konference.

23.02.2017 Zahájení konference.

01.03.2017 Zveřejnili jsme foto z konference.

 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., tel. 545 134 017

Ilona Ostřížková, tel. 545 134 015