Informace o konferenci

Krajina se neustále mění a zájmy v krajině jsou významně rozdílné.

Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin.

 

Tematické okruhy konference:
ZEMĚDĚLSTVÍ
evidence půdy – LPIS / precizní zemědělství / monitoring bezpilotními prostředky
LESNICTVÍ
laserové skenování / precizní lesnictví / lesnické mapování / inventarizace lesa
KRAJINA
změny krajiny / využívání krajiny / krajinné plánování
VODA
voda v krajině / protierozní ochrana / extrémní stavy v povodích

 

Letošní ročník se uskutečnil v termínu 25. – 26. února 2016 na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Děkujeme všem za účast na letošním ročníku! Elektronický sborník z konference je dokončen a v této době je rozesílán účastníkům.

 

Ing. Václav Ždímal, Ph.D. tel. 545 132 463
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. tel. 545 134 017