Informace o konferenci

Krajina se neustále mění a zájmy v ní jsou významně rozdílné…

Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů různých profesních skupin v oblasti aplikované geoinformatiky.

 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ
evidence půdy – LPIS / precizní zemědělství / monitoring bezpilotními prostředky
LESNICTVÍ
laserové skenování / precizní lesnictví / lesnické mapování / inventarizace lesa
KRAJINA
změny krajiny / využívání krajiny / krajinné plánování / pozemkové úpravy
VODA
voda v krajině / protierozní ochrana / extrémní stavy v povodích / globální změna klimatu

 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., tel. 545 134 017

Ilona Ostřížková, tel. 545 134 015