Program

Čtvrtek 23. 2. 2017 (areál Černá Pole místnost M 2.11)

12:00 – 13:00 registrace

13:00 – 14:30 1. blok přednášek

 1. Klimánek M. Zahájení
 2. Pechanec V. Stanovení zásob uhlíku v krajině prostřednictvím DPZ
 3. Dostál T. Identifikace a klasifikace zdrojů plošného zemědělského znečištění vody v souvislosti s povrchovým odtokem a transportem erozních splavenin
 4. Papaj V. Využití GIS při hodnocení ohroženosti území větrnou erozí
 5. Lukas V. Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin

14:30 – 15:00 přestávka s občerstvením 

15:00 – 16:30 – 2. blok přednášek

 1. Novák J. Metody optimalizace zjišťování variability půdních vlastností pro lokálně cílené hospodaření
 2. Cibulka M. Využití pozemního laserového skenování pro stanovení pole výhledu řidiče
 3. Sačkov I. Aplikácia kombinácie údajov DPZ v procese klasifikácie skupín drevín na území rôznorodých lesov objektu Smolnícka Osada
 4. Trochta J. 800-leté tajemství podyjských pařezin ukryté pod zemí
 5. Posterová sekce

16:30 – 17:00 přestávka s občerstvením a přesun na exkurzi 

17:00 – 18:00 exkurze na pracoviště MENDELU (Ústav chemie a biochemie)

18:30 – 22:00 společenský večer (místnost M 2.11 a M 2.12)

  

Pátek 24. 2. 2017 (areál Černá Pole místnost M 2.11)

8:30 – 9:00

9:00 – 10:30 3. blok přednášek

 1. Žalud Z. Voda v krajině – minulost, současnost a budoucnost
 2. Machala M. Návrh aplikace pro vyhodnocování výšky stromů v lesním porostu na základě snímků z bezpilotního letadlového prostředku
 3. Nedorost J. Monitorování lesní cestní sítě pomocí fotogrammetrických metod
 4. Quirós Segovia M. Application of Geographically Weighted Regressions in forestry modelling

10:30 – 11:00 přestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 4. blok přednášek

 1. Procházková A. Modelování listové plochy na základě dat leteckého laserového skenování
 2. Krůček M. Tvorba simulovaných hemisférických fotografií s využitím dat pozemního laserového skenování
 3. Vahalík P. GIS v lesní patologii – mapové servery významných patologických druhů
 4. Klimánek M. Závěr